İl Değerlendirme ve Uygulama Komisyonunun Değerlendirme Sonuçları