İlimizde Yönetici Adaylarına Ait EK-1 Değerlendirme Sonuçları