İlimizde Yönetici Adaylarına Ait Kesinleşen EK-1 Değerlendirme Sonuçları