ELAZIĞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin İhale İlanı

İLİ 

ADRESİ

İHALE KONUSU

İhale Geçerlilik Süresi

Kira Sözleşme Süresi

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ 

İHALE SAATİ

SABİT TESİS MASRAFI

Elazığ

Cumhuriyet  Mahallesi Fetih Ahmet Baba Bulvarı Lokman Hekim Sokak No:12/1 

Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi

5 Yıl

1 Yıl

50.000,00 (Elibin) TL

2.500,00 (İkibinbeşyüz) TL

20.02.2020

14:30

63.140,00 (Altmışüçbinyüzkırk) TL

 

1- Yukarıdaki nitelikleri tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen okulların kantinleri ilanda belirtilen gün ve saate 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 50,51/g maddeleri ve Okul Aile Birliğinin 20 madde 2. bendi göre pazarlık usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2- İhale Şartnamesi için T.C. Ziraaat Bankası Elazığ Şubesi nezdindeki  Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi okul - Aile Birliği Hesabına (TR980020900000516010000001)  Okulun İsmi ve İhale Döküman Bedeli olduğu belirtilerek 200 TL İhale Döküman Bedeli yatırıldıktan sonra, dekont ibraz edilerek ilgili okul Müdürlüğünden  en geç 19.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar İhale dosyası alınabilir. 

3- İhalesi yapılacak olan okul kantinin geçici teminat bedeli ilgili okulun okul aile birliği hesabına yatırılacaktır.

4- Kiralama ile ilgili vergi ve diğer giderler ayrıca tahsil edilecektir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- İsteklilerde aranılan belgeler:

  a)  Nüfus Cüzdan Örneği

  b) Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (Son altı ay içersinde alınmış)

  c) İkametgah belgesi (Son altı ay içersinde alınmış)

  d) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu

  e) İhaleye tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sürküleri ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin  hazırlanması

f) Katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciligi ustalık belgesi, yoksa sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır(Evrakların Aslı).

7- İlanda belirtilen ihale saatinden sonra teklif alınmayacaktır.

8-Katılımcılardan adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına dair Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odasından yazı  alınacaktır.

9-Katılımcılardan "Kantincilikten Men Yasağı" bulunmadığına dair Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odasından yazı  alınacaktır.

10- Sabit tesis masrafları ( varsa) eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından peşin olarak ödenecektir.

11-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

12-İhale ihalenin ait olduğu okulda yapılacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi Lokman Hekim Sok. ELAZIĞ - 0 424 23850 24..25 ..26.. 27..28 ve 0 424 23379 97..98

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.