ELAZIĞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sektör Odaklı Yeni Mesleki Eğitim Sistemi Hayata Geçirildi.

Sektör Odaklı Yeni Mesleki Eğitim Sistemi Hayata Geçirildi.

 

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı mesleki ve teknik eğitim alanında uygulamaya konulan birçok yenilikle beraber başlıyor. Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi GÜRTÜRK mesleki eğitimin memleket meselesi olduğunu ifade ederek ; 

“Ülkemizde birçok işletme sahibi, mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel ihtiyacı bulunduğunu ancak aradığı özellikte elemanı bulamadığını ifade ederken, bir kısım insanımız da çalışabileceği bir iş bulamamaktan şikâyetçi. 

Ülkemizin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için sektörün taleplerine kulak veren Milli Eğitim Bakanlığı, sektörle etkili işbirliğini öngören yeni mesleki ve teknik eğitim modelini hayata geçirdi” dedi. 

Uygulamaya konulan yeni modelin ayrıntıları hakkında da açıklamalarda bulunan GÜRTÜRK; 

Çıraklık eğitimi 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alındı: 

6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle yaygın mesleki eğitim kapsamında bulunan çıraklık eğitimi zorunlu örgün ortaöğretim kapsamına alınmıştır. İş başı eğitimi ile usta yetiştirilmesi sağlanarak sektörün nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için önemli bir adım atılmıştır. 

Mesleki eğitim merkezlerinde verilen çıraklık eğitiminin zorunlu ortaöğretim kapsamına alınması ile hem okuyup hem de para kazanarak hayata erken atılmak isteyen gençlerimize ve ailelerine de yeni bir alternatif ortaöğretim imkânı sunulmuş oldu. 

Öğrencilere beceri eğitimi ve staj için kapılarını açan işletmelere devlet desteği sağlandı: 

Öğrencilerin işletmelerde gerçek iş ortamında yaptıkları beceri eğitimleri ve stajlar nitelikli bir mesleki eğitim için büyük bir önem arz etmekte. İşletmelerde beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler tarafından öğrencilere ödenen asgari ücretin en az %30’una tekabül eden 380 TL’nin 2/3’ü olan 253 TL’sinin işverenlere devlet katkısı olarak ödenmesi sağlandı. Böylece daha fazla işletmenin daha çok öğrenciye beceri eğitimi ve staj imkânı sağlanmasının önü açıldı. 

 Ön lisans programlarına geçişte ilave puan uygulamasına geçildi: 

Üniversitelerin ön lisans programlarına sınavsız geçiş uygulamasına son verildi ve bunun yerine öğrenim gördüğü alanda ön lisans programlarına devam etmek isteyenlere ilave puan uygulamasına geçildi. Yapılan bu değişiklikle meslek liselerinde ve meslek yüksekokullarında verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve böylece daha nitelikli işgücü yetiştirilmesinin önü açıldı. 

Öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandı: 

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına devam eden öğrenciler, alan eğitimine başladıkları andan itibaren mezun oluncaya kadar iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandı. 

Meslek lisesi mezunlarının tamamına teknisyen unvanı verildi: 

Bu güne kadar yalnızca 3795 sayılı Kanunda belirtilen mesleki ve teknik eğitim okul türlerinden mezunlara teknisyen unvanı verilmekte iken 6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle bundan böyle tüm meslek lisesi mezunlarına da teknisyen unvanı verilmesi sağlandı.  

Öğretim programları yenilendi: 

Mesleki ve teknik ortaöğretimde, 53 meslek alanı ve bu alanlara ait 199 meslek dalının öğretim programlarının tamamı ulusal ve uluslararası meslek standartları, sektörün talepleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gözetilerek ilgili alan uzmanları, sektör, meslek kuruluşu, üniversite ve diğer paydaş temsilcilerinin katkı ve katılımları ile modüler yapıda kazanımlara dayalı olarak güncellendi. 

Tematik mesleki ve teknik eğitim uygulaması başlatıldı: 

Toplumdaki mesleki ve teknik eğitim algısına olumlu katkı sağlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sektörle iş birliği içinde yetiştirmek, sektörle iş birliği açısından örnek okul modeli oluşturmak, sektörün mesleki ve teknik eğitime olan ilgisini ve desteğini artırmak, başarılı öğrencilerin yükseköğretim görerek alanında uzmanlaşmasına temel oluşturmak amacıyla Ülkemizde belirli bir sektörün öne çıktığı ve yoğunlaştığı merkezlerde sadece bu sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmek üzere “bir meslek alanında” eğitim verilen tematik mesleki ve teknik Anadolu liseleri açılmıştır. 

İnşallah yakında bununla ilgili olarak da bir müjdeyi sizinle paylaşacağız. 

Mesleki ve teknik eğitim okullarının performansları izlenerek her okula karne verilecek: 

2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde mesleki eğitim merkezleri dâhil tüm mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının performansları izlenerek değerlendirilecek ve karne verilecek. 

Performans izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre başarılı okullara ödül verilecek. 

Sektörle işbirliği çalışmaları artarak devam ediyor: 

Mesleki ve teknik eğitimde sektör işbirliğini güçlendirmek, kaliteyi artırmak, eğitim alt yapısını güçlendirmek, bireylerin istihdamını kolaylaştırmak, öğretmenlerin ve sektörde çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, öğrencilere burs sağlamak amacıyla 82 farklı kurum/kuruluşla yapılan 66 protokol yürürlüğe konuldu. 

KOSGEB ile yapılan işbirliği protokolü sayesinde meslek lisesinden mezun olan öğrencilere yeni girişimci desteğine başvurma hakkı verildi. Bu kapsamda meslek lisesi mezunlarına 50 bin TL hibe ve 100 bin TL de faizsiz kredi desteği sağlanmış oldu. 

Eğitim-sektör istişare toplantıları devam edecek: 

Mesleki ve teknik eğitimde yapılan iyileştirme çalışmalarını sektöre aktarmak, karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-sektör işbirliğini geliştirmek amacıyla Bakanlıkça illerde düzenli periyodlarla eğitim-sektör istişare toplantıları yapılıyor. 

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) açılan özel meslek liselerine sağlanan devlet teşviki uygulaması genişletildi: 

İşletmelerin kendi ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücünü bizzat kendi işletmelerinde yetiştirebilmelerini temin etmek amacıyla organize sanayi bölgelerinde (OSB) kapsama dâhil meslek alanlarında eğitim-öğretim faaliyeti gösteren özel meslek liselerine öğrenci başına alanlara göre 4.270 TL ile 6.900 TL arasında değişen tutarlarda devlet teşviki sağlanıyor. 

Meslek liseleri proje çalışmalarında zirvede: 

2017 yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarca Avrupa Birliği Bakanlığı, Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Türkiye Ulusal Ajansı) sunulan ve hibe almaya hak kazanan 526 projenin 475’i (%87) meslek liseleri tarafından hazırlandı. 

Bu projeler kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına toplamda 16,3 Milyon Avro hibe desteği sağlanacak, 

Öğretmenler sektörde işbaşı eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştiriyor. 

Meslek dersi öğretmenlerinin uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları yakından takip etmelerini, sahip oldukları bilgi ve becerileri güncellemelerini ve bu bilgi ve becerilerini öğrencilerine aktarmalarını sağlamak amacıyla yabancı dil yeterlilikleri geliştirilecektir. Bu amaçla öğretmenler yurtdışında 3 ay süreyle mesleki yabancı dil eğitimi alacaklardır.

 

 

 

Cumhuriyet Mahallesi Lokman Hekim Sok. ELAZIĞ - 0 424 23850 24..25 ..26.. 27..28 ve 0 424 23379 97..98

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.